تبلیغات

تبلیغات

چرا مرد می تواند زن خویش را بکشد!

مجموعه : دینی
 

اشاره:

 

بنا بر پاره ای تحلیلها و آمارهای منتشر شده، اسلام هراسی در غرب موجب شده تا بیش از ده هزار سایت ضدقرآنی ایجاد و به شبهه افکنی پیرامون حقانیت کتاب مقدس قرآن دامن بزنند.

 

با اینکه عملیات تخریب گرایانه دشمنان علیه اسلام و قرآن، روز به روز گسترده تر و سازمان یافته تر می شود اما دنیای عرب و جهان اسلام همچنان در لاک بی خبری و در کنج عافیت طلبی به سر می برند.

وظیفه هر مسلمان بیدار و آگاه ایجاب می کند تا سر حد توان، با قلم، قدم و دم خویش به یاری اسلام عزیز برخاسته توطئه دشمنان را خنثی و نقشه شومشان را نقش بر آب سازد.

در همین راستا و با چنین انگیزه ای، سلسله مقالاتی روشنگرایانه متضمن پاسخ به پاره ای شبهات اینترنتی پیرامون کتاب آسمانی قرآن تدوین شده است که شماره سوم آن اکنون از منظر نظرتان خواهد گذشت.

 

شبهه یازدهم

در سوره نور آیه 6 گفته شده: آنان که به زنان خود نسبت زنا بدهند و بر این ادعا جز خود شاهدی نداشته باشند چهار بار سوگند بخورند ( تا گفته آنان ثابت شود ). در اینجا همچنانکه می بینید یک مرد می تواند براحتی به زنش تهمت بزند و فقط کافیست که چهار مرتبه بر راست بودن گفتارش شهادت دهد تا او را به مرگ و اعدام محکوم کند. اما از طرف دیگر زنان چنین حقی ندارند. آیا این عین ظلم در حق زنان نیست؟

جواب

طبع قضیه چنین است که مردی که همسر خود را در حال زنا ببیند، اگر بخواهد برود و چهار شاهد بیاورد تا شهادت دهند غرض فوت شده و زناکار اثر جرم را از بین می برد. لذا خداوند در مجموع دو آیه 6 و 7 سوره مبارکه نور می فرماید: کسی که به همسر خود نسبت زنا می دهد و چهار شاهد ندارد باید در قبال آن، چهار بار شهادت دهد و بگوید: خدا را گواه می گیرم که در این نسبتی که می دهم صادق هستم. و در بار پنجم بگوید: لعنت خدا بر من باد اگر از دروغ گویان باشم.

سوال:

شاید این مرد دروغ بگوید آیا واقعا بعد از این چهار بار شهادت دادن  مرد، زن محكوم به اعدام می شود( همچنانکه فردی که اشکال کرده اینچنین گمان کرده)؟

جواب:

خیر.اگر این آقای اشکال کننده ادامه آیات را میخواند تکلیف زن را نیز می فهمید چون در ادامه ( یعنی آیات 8 و 9 سوره مبارکه نور ) می فرماید: اگر بعد از شهادات چهارگانه مرد، عینا همان شهادات را زن بر علیه مرد مطرح کند، حدّ زنا از آن زن برداشته می شود و دیگر زن را به حدّ زنای محصنه محکوم نمی کنند. شهادت زن به این نحو است که: چهار مرتبه می گوید: خدا را شاهد می گیرم که این مرد از دروغ گویان است و در نوبت پنجم می گوید: غضب خدا بر من باد اگر این مرد از راستگویان باشد.

خلاصه:

در مقابل ِ مردی که به زن خود اتهام زنا می زند و چهار بار بر ادعای خود شهادت می دهد ، زن نیز می تواند بر خلاف آن شهادت دهد تا خود را از آن اتهام تبرئه کند که در اینصورت اعدامی هم برای این زن در کار نیست.

ماخذ جواب: تفاسیر المیزان و نمونه ذیل تفسیر آیه 6 سوره مبارکه نور


 

تنظیم برای تبیان: گروه دین و اندیشه_شکوری

 

تبلیغات