تبلیغات

تبلیغات

افزایش سرعت پردازش موبایل

افزایش سرعت پردازش موبایل

 

خوب مراحل را یكی یكی با هم انجام میدیم
خوب دقت كنید تا نتیجه بگیرید.برای اینكه راحت تر متوجه بشید به عكسهای مربوط به
هر مرحله نیز دقت كنید

این

ترفند شامل 4 مرحله میباشد

مرحله 1:داخل منو شوید و برنامه to-do list را باز كنید حالا قسمت options را زده و گزینه New To-do List را انتخاب كنید
در قسمت subject بنویسید Speed
در قسمت Due Date این تاریخ را وارد كنید 29/01/2005
در قسمت priority گزینه high رو انتخاب كنید
حالا گزینه done را بزنید

مرحله 2 : از برنامه To-do list خارج نشوید.حالا مجددا options را بزنید و گزینه
new to-do list را انتخاب كنید. اینبار در قسمت subject بنویسید qoukie
در قسمت Due Date این تاریخ را وارد كنید 29/01/2005
در قسمت priority گزینه low را انتخاب كنید
حالا گزینه done را بزنید

مرحله 3: از برنامه خارج نشوید حالا speed را از لیست انتخاب كنید و گزینه options را بزنید و بعد گزینه mark as done را بزنید. بعد qoukie را انتخاب كرده بعد options و بعد mark as done

مرحله 4: برنامه را ببندید و

تبلیغات