تبلیغات

تبلیغات

70 درصد از نرم‌افزارهای مخرب تروژان هستند

مجموعه : دنیای آنلاین

بر اساس گزارش امنیتی PandaLabs برای سه ماهه دوم سال 2009، تروژان‌ها 70 درصد از نرم‌افزارهای مخرب بین ماه آوریل تا ژوئن سال 2009 را تشكیل دادند.

به گزارش سرویس فن‌آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بر اساس این گزارش میزان جاسوس افزارها 6.25 درصد كاهش یافته و اكنون تنها 6.9 درصد از نرم افزارهای مخرب را تشكیل می‌دهند.

طبق گزارش PandaLabs در مقابل، تبلیغ افزارها در طی سه ماهه دوم سال 2009 افزایش چشمگیری یافتند و از 7.54 درصد در سه ماهه قبلی به 16.37 درصد در این مدت رسیدند كه این مسئله تا اندازه زیادی در ارتباط با افزایش برنامه های آنتی ویروس قلابی بود. ورم‌ها نیز اكنون روبه افزایش بوده و 4.4 درصد از كل نرم افزارهای مخرب را تشكیل می دهند.

اما به گفته محققان، تروژان‌ها بیش از هر نوع نرم افزار مخرب دیگری عامل آلودگی در طی این مدت بودند و 34.37 درصد از كل آلودگی‌های كشف شده را به خود اختصاص دادند كه این میزان 2.86 درصد نسبت به سه ماه قبلی افزایش یافته است. سطح آلودگی تبلیغ افزارها ثابت مانده و 19.62 درصد از كل آلودگی ها به حساب آمدند.

فعال ترین نرم افزار مخرب در این مدت تروژان Downloader.MDW بود كه برای دانلود كردن نرم افزارهای مخرب دیگر طراحی شده بود. جاسوس افزار Virtumonde و تروژان Rebooter.J نیز از جمله نرم افزارهای مخربی بودند كه بیشترین آلودگی ها را به بار آوردند.

همچنین تایوان با 33.63 درصد از رایانه های آلوده به نرم‌افزارهای مخرب فعال، در صدر فهرست كشورهای آلوده قرار گرفت و پس از آن تركیه و لهستان با كمتر از 30 درصد قرار گرفتند.

 

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات