تبلیغات

تبلیغات

سگی که همه فکر کردند شیر است (+عکس)

مجموعه : مجله خبری
سگی که همه فکر کردند شیر است (+عکس)
ماموران آتش نشانی و پلیس منطقه ویلونوو-لِ-بزیه فرانسه در پی هشدار یك فرد كه تاكید می كرد شیر سرگدانی را مشاهده كرده است ساعت ها به جستجوی ردپای حیوان درنده پرداختند.
ماموران با سیرك هایی در مناطق پیرامونی مستقر بودند تماس گرفته و از آنها خواستند تا از وجود كلیه شیرهای خود مطمئن شوند.
جستجوی ماموران برای یافتن شیر بی نتیجه ماند و مساله حل نشده باقی ماند.
سگی که همه فکر کردند شیر است (+عکس)
سرانجام دو هفته بعد از این حادثه باردیگر همان فرد خبر از مشاهده شیر گمشده داد. این بار ماموران بلافاصله در محل حاضر شده و مشاهده كردند یك سگ بزرگ 110 كیلویی به همراه صاحبش گردش می كند. در نهایت مشخص شد كه شاهد به درستی تفاوت های میان یك سگ بزرگ با یك شیر نر را نمی داند.

تبلیغات