تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

شرط بندی عجیب دختر با همکلاسی هایش (تصویر متحرک)

شرط بندی عجیب دختر با همکلاسی هایش (تصویر متحرک)

این دختر با دوستانش شرط بسته بود که صندلی را از استاد کشیده تا زمین بخورد. وقتی که استاد نشسته بود دختر به سمت وی رفته و ناگهان صندلی را میکشد!! به عکس العمل دوستان دختر دقت کنید که هرگز تصور چنین کاری را نمیکردند.

شرط بندی عجیب دختر با همکلاسی هایش (تصویر متحرک)

 

تبلیغات