تبلیغات

تبلیغات

بوسه احمدی نژاد بر تابوت هوگو چاوز (+ تصاویر)

مجموعه : مجله خبری
بوسه احمدی نژاد بر تابوت هوگو چاوز (+ تصاویر)
احمدی نژاد هنگام ایستادن کنار تابوت چاوز ، بر روی تابوت بوسه زد. پس از چند دقیقه ایستادن درکنار تابوت چاوز و زمزمه کلماتی زیر لب، دوباره بر تابوت بوسه زد. دستش را به نشانه ایستادگی، مشت کرده با سمت بالا گرفت و سپس به سمت جایگاه خود بازگشت. او در هنگام نشستن در صندلی اش، اشک های خود را با شال مشکی اش پاک کرد. رئیس جمهور ایران بارها در هنگام مراسم نیز اشک های خود را پاک کرد.احمدی نژاد در ردیف نخست حاضران در مراسم رسمی تشییع جنازه چاوز و در کنار لوکاشینکو و رائول کاسترو (رهبر کوبا) در کلیسا نشسته بود.

بوسه احمدی نژاد بر تابوت هوگو چاوز (+ تصاویر)

بوسه احمدی نژاد بر تابوت هوگو چاوز (+ تصاویر)

بوسه احمدی نژاد بر تابوت هوگو چاوز (+ تصاویر)


تبلیغات