تبلیغات

تبلیغات

ازدواج نكردن ،عمر را كوتاه می كند

رییس انجمن مشاوران ایران گفت: تحقیقات نشان می دهد كسانی كه ازدواج نمی كنند ناخرسند ، حاشیه ای و منزوی شده و عمر كمتری نسبت به سایر افراد دارند. ازدواج را یك رابطه صمیمی و زناشویی میان زوجین برشمرد. وی اضافه كرد: هر انسان برای ادامه زندگی، شادابی و رهایی از تنهایی به یك رابطه صمیمی نیاز دارد و این رابطه در زندگی زناشویی محقق می شود. ثنایی گفت:اگر چنین رابطه ای میان انسان ها نباشد ، فرد احساس تنهایی كرده و زندگی برایش معنا و مفهومی ندارد. وی ، با بیان اینكه انسان در سن جوانی وارد رابطه صمیمانه می شود اظهار داشت:رابطه صمیمانه ، در سلامت انسان و خرسندی او از زندگی نقش اساسی دارد و وقتی این ارتباط شكل ویژه پیدا كرد عاشقانه می شود. ثنایی یادآور شد: ازدواج اساسی ترین و طولانی ترنی رابطه ای است كه در زندگی انسان ها برقرار می شود ، با اختیار خود وارد شده اما نمی تواند با اختیار از آن خارج شود. وی وجود عشق در ازدواج برای تحكیم روابط خانواده را مهم ارزیابی كرد و اظهار داشت: رابطه عاشقانه، سدی محكم در برابر معضل طلاق است. این استاد دانشگاه تهران گفت: همدل و همزبان بودن ، پاسخگویی به عشق ، گذشت و ایثار در برابر یكدیگر ، شور و نشاط از ویژگی های عشق است. وی همچنین به تولد ، كار ، ازدواج و مرگ اشاره كرد و گفت : این چهار واقعه نقش اساسی در زندگی انسانها دارند و سمت و سوی زندگی و چگونگی آن را تعیین می كنند.

تبلیغات