تبلیغات

تبلیغات

باور میکنید این عکس ها فقط نقاشی هستند ؟

باور میکنید این عکس ها فقط نقاشی هستند ؟
 
به گزارش تکناز  تصاویری را که مشاهده میکنید یک هنرمند پنجاه ساله ایتالیایی، نقاشی های فوق واقعی را بدون هیچگونه آموزشی کشیده است. این نقاش که فرانکو کلان نام دارد، تمامی این تصاویر را با استفاده از مداد سیاه و با دقتی بسیار زیاد رسم کرده و تک تک موها و چروک های صورت را با ظرافت تمام کشیده است.
باور میکنید این عکس ها فقط نقاشی هستند ؟
باور میکنید این عکس ها فقط نقاشی هستند ؟
باور میکنید این عکس ها فقط نقاشی هستند ؟
 
باور میکنید این عکس ها فقط نقاشی هستند ؟
 
باور میکنید این عکس ها فقط نقاشی هستند ؟
 
باور میکنید این عکس ها فقط نقاشی هستند ؟
باور میکنید این عکس ها فقط نقاشی هستند ؟
باور میکنید این عکس ها فقط نقاشی هستند ؟
باور میکنید این عکس ها فقط نقاشی هستند ؟
باور میکنید این عکس ها فقط نقاشی هستند ؟
باور میکنید این عکس ها فقط نقاشی هستند ؟
باور میکنید این عکس ها فقط نقاشی هستند ؟
 
 

تبلیغات