تبلیغات

تبلیغات

سیاه ترین قسمت هری پاتر در راه است

مجموعه : مجله خبری
ایراسان -در حالی ششمین قسمت از ماجراجوییهای â«هری پاترâ» و دوستانش خود را آماده اكران عمومی در كشورهای مختلف جهان میكند كه منتقدان آن را سیاهترین قسمت این مجموعه میدانند.â«هری پاتر و شاهزاده نیمه اصیلâ» روز 15 ژولای (بیست و چهارم تیر) در آمریكا، كانادا و بیش از 80 كشور دیگر جهان به نمایش عمومی درمیآید. منتقدان قسمت ششم فیلم را سیاهتر از قسمتهای قبلی آن ارزیابی كردهاند.
در این اكشن ماجراجویانه و نوجوانانه، شخصیتهای اصلی فیلم نیروهای خطرناكتری با نیروهای شیطانی و پلید میكنند و در همان حال، رومانتن هم سر از مدرسه جادوگری â«هاگوارتâ» درمیآورد. اما مهمتر از همه اینها، مرگ كاراكتر اصلی و مهم قصه فیلم است.
برای میلیونها تماشاگری كه در سراسر جهان قصه زندگی هریپاتر و ماجراجوییهای او را دنبال كردهاند، ششمین قسمت فیلم اهمیت خیلی زیادی دارد.
آنها با آن كه با مطالعه كتاب هفت قسمتی â«جیكی رولینگâ» از سرنوشت قهرمانان این مجموع مطلع هستند، ولی میخواهند آنچه را كه در قصه كتاب خواندهاند، به صورت تصویری و روی پرده سینما تماشا كنند.
تحلیلگران سیمایی از مجموعه â«هری پاترâ» به عنوان یكی از پدیدهها و رویدادهای مهم هنری صنعت سرگرمی اسم میبرند.
پنج قسمت قبلی این مجموعه فیلم تا به حال بیش از 4 میلیارد دلار در سطح جهانی (هم آمریكا و هم دیگر كشورهای جهان) فروش داشته است.
در عین حال، هفت كتاب â«هری پاترâ» – كه انتشار آنها از سال 1997 شروع شد – تاكنون بیش از 400 میلیون نسخه در سراسر جهان فروش داشتهاند.
فروش بالای این كتابها جیكی رولینگ نویسنده آن را از یك آدم گمنام تبدیل به یكی از مهمترین پدیدههای ادبی كرد و او را از یك زندگی معمولی و محقرانه به یك ثروت هنگفت رساند.
اهل فن پیشبینی میكنند â«هری پاتر و شاهزاده نیمه اصیلâ» در طول زمان نمایش عمومی خود در سطح جهانی، بین 800 میلیون دلار تا یك میلیارد دلار فروش كند.
بسیاری بر این باور هستند كه قسمت جدید هریپاتر لقب پرفروشترین فیلم فصل تابستان (و همچنین سال) سینمای آمریكا را به خود اختصاص خواهد داد.
به جز این فیلم، تماشاگران سینما باید منتظر اكران عمومی دو قسمت از مجموعه فیلم â«هریپاترâ» باشند. هفتمین قسمت كتاب هریپاتر، به دلیل طولانی بودن تبدیل به فیلمی دو قسمته شده است.
این فلیمها ستپامبر 2010 و ژولای 2011 به روی پرده سینماها میروند.
طبق معمول فلیمهای قبلی، سه نقش اصلی فیلم را â«دانیل رادكلیفâ»، â«روپرت گرئیتâ» و â«اما داتسنâ» بازی كردهاند.
كمپانی â«برادران وارنرâ» كه تهیهكننده مجموعه فیلم â«هریپاترâ» است، حساب ویژهای بر روی موفقیت خوب مالی آن باز كرده است.

تبلیغات