تبلیغات

تبلیغات

شعر وصف دل پیام نوری ها

مجموعه : مطالب طنز
شعر وصف دل پیام نوری ها

پیام نور ای سرای دردمندان ای عزیز
    سرای منطق وتسلیم وعرفان
    در آنجا یافت گردد هر چه خواهی
 
    از شیر مرغ تا جان یک انسان
    کتاب هایت سراسر علم و دانش
    که دارد اشتباهاتی فراوان ..
    چو ویرایش کنند هر ترم آن را
   
 
خطاهائی شود افزوده بر آن ای دلیر ..!؟
    اینجا رو ساختنش برا دانشگاه
  
 
  کی گفته اینجا بوده بیمارستان
    دانشجویان تو از هر دیاری…
    می آیند داخل تو از دل و جان !!!

واقعا حرف دله کاریش نمیشه کرد

تبلیغات