تبلیغات

تبلیغات

طنزهایی در حد انفجار

مجموعه : مطالب طنز
طنزهایی در حد انفجار

اینکه پدر پولداری نداری مقصر نیستی
ولی اگه پدر زن و پدر شوهر پولدار پیدا نکنی خودت مقصری !

****************

میگم تا حالا دقت کردین تو خونه یه سری وسایل هست
که همیشه همه جا میبینیشون ؟ اما خدا اون روز رو نیاره که بهشون احتیاج پیدا کنی !
یعنی کلا از چرخه هستی محو میشن !

***************

نمیدونم چه مواد شیمیایی داره قطرات بارون !
به محض رسیدن به زمین اکثر تاکسی ها تبدیل به تاکسی دربست میشوند
بازی انفجار
 

آهای حسود ، دیگه نمی خوام کور بشی !
گناه داری
از خدا میخوام دو تا چشم اضافه بهِت بده که بیشتر بسوزی

****************

این که میگن خوشگلی وخوشتیپی دردسر داره ، واقعا حقیقت داره
خواستم تجربه شخصیم رو گفته باشم !
ناراحت نشینا یه ذره خود شیفتم

****************

شارژ ایرانســــــل میگیرم باهاتـــــون تو بـــــارون قدم میــــزنم

****************

دقت کردی هیچکس به سکوت آدم نمیرسه همه منتظرن به فریاد آدم برسن !؟

****************

محبتت رو از کسی دریغ نکن ولی به قدری به کسی محبت کن
که بعدا مجبور نشی ثابت کنی که خر نبــودی !
خره بفهم دیگه

****************


تنها زمانی مشتری ها با لبخند وارد مغازه میشوند
که میخوان جنسی رو تعویض کنن یا پس بدن!!

تبلیغات