تبلیغات

تبلیغات

هنرمندی که هنرش بسیار عجیب است ! ( تصویری )

هنرمندی که هنرش بسیار عجیب است ! ( تصویری )
به گزارش تکناز این هنرمند انگلیسی به نام مارك رابرتز، مجسمه‌های مومی خود را در محل‌های عجیبی قرار داده است و همین كار موجب شده برخی مردم آنها را با انسان‌های واقعی اشتباه بگیرند. این هندمند 26 ساله با این خلاقیت خود، نوعی از مجسمه‌سازی مدرن را ابداع كرده است…..
 
هنرمندی که هنرش بسیار عجیب است ! ( تصویری )
 
هنرمندی که هنرش بسیار عجیب است ! ( تصویری )
 
هنرمندی که هنرش بسیار عجیب است ! ( تصویری )
 
هنرمندی که هنرش بسیار عجیب است ! ( تصویری )
 
هنرمندی که هنرش بسیار عجیب است ! ( تصویری )
 
هنرمندی که هنرش بسیار عجیب است ! ( تصویری )
 
هنرمندی که هنرش بسیار عجیب است ! ( تصویری )
 
هنرمندی که هنرش بسیار عجیب است ! ( تصویری )
 
هنرمندی که هنرش بسیار عجیب است ! ( تصویری )
 
 
 
a