تبلیغات

تبلیغات

چگونگی خرید از میادین تره بار

چگونگی خرید از میادین تره بار

واقع‌بین باشید. گاهی اجناس میادین میوه و تره‌بار کیفیت بسیار بالایی ندارند و جنس خوب و بد با هم فروخته می‌شود و شما حق سوا کردن ندارید. پس اگر خرید از این میادین را انتخاب می‌کنید، به فکر این مسایل هم باشید اول خوب فکر کنید و بعد انتخاب کنید که کجا خریدتان را انجام دهید.

قبل از خرید، قیمت اجناس مورد نیاز خود را محاسبه کنید و هنگام مراجعه به صندوق، از صندوقدار بخواهید به اندزه پول شما جنس تحویلتان دهد تا با سنگینی بیش از حد بار مواجه نشوید.

هنگام مراجعه به بازار روز، سبد چرخ‌دار کوچکی به همراه داشته باشید تاخریدهای خود را داخل آن قرار دهید و بار اضافی حمل نکنید.

 قبل از مراجعه به میادین میوه و تره‌بار لیست خریدی در منزل تهیه کنید تا در آن شلوغی و ازدحام و تنوع اجناس، راحت‌تر باشید
 همواره هنگام خرید موظب پول نقد خود باشید و پول‌های درشت خود را از پول‌های خرد جدا کنید تا هنگام نیاز زودتر به آنها دسترسی داشته باشید.

 از به همراه داشتن وسایل و افراد اضافی همراه خود بپرهیزید تا دچار کلافگی نشوید و راحت‌تر خرید کنید هنگام بسته‌بندی اجناس خریداری شده دقت کنید تا مثلا گوجه‌فرنگی را زیر سیب‌زمینی نگذارید و از خرید اضافی و اجناس غیرضروری بپرهیزید زیرا این میادین هر روز فعالیت دارند و در مواقع نیاز می‌توانید به آنها مراجعه کنید.

تبلیغات