تبلیغات

تبلیغات

50 نکته : زندگی اسرار موفقیت

به نام خدا

به این باور رسیده ام که هم شکست ها و ناکامی های گذشته ام پایه ای برای ادراکاتی بوده اند که توانسته اند سطح جدیدی از زندگی ام را که تاکنون از آن لذت می برم ، بیافرنند .

راه دست یابی به موفقیت عمل گسترده و مصمم است .

مهم نیست چه بدست می آوریم ؛ بلکه چه کسی میشویم و چه چیزی میدهیم است که به زندگی ما معنی میدهد

اغلب نمی دانند که اگر ما هم? منابع خود را برای کسب تبحر در یک زمین? خاص زندگی متمرکز کنیم فوری به چه قدرت عظیمی دست پیدا می کنیم .

اعتقادات ، قدرت ساختن و نابودی دارند . انسانها از این توانایی عالی برخوردارند که بتوانند از هر تجربه ای در زندگیشان مفهومی خلق کنند که قدرت آنان را از دستشان بگیرد یا اینکه واقعاً زندگیشان را نجات بخشد

همواره قدرت افراد را در تغییر ناگهانی هر چیزی در زندگیشان دیده ام آموخته ام که منابع مورد نیاز برای تبدیل رویاهای ما به واقعیت در درونمان قرار دارند و فقط منتظر روزی هستند که تصمیم بگیریم بیدار شویم و حق خود را بگیریم .

نحو? تفسیر ما از وقایع است که تعیین کنند? اندیش? ما دربار? خودمان و چگونگی عملکردمان در آینده و شکل دهند? آنچه که امروز هستیم و آنچه فردا خواهیم شد می باشد .

اگر همان کاری را کنید که همیشه می کرده اید به همان چیزی می رسید که تاکنون رسیده اید .

اعتقاد دارم بیش از هر چیزی ، تصمیمات ما و نه شرایط زندگیمان سرنوشتمان را تعیین می کند

فرد موفقی به من یاد داد ابتدا هدفم را بنویسم و بعد هیچگاه نگاهم را از روی آنچه نوشته ام برندارم مگر اینکه گام مثبتی در جهت رسیدن به آن بردارم .

زندگی شما در همان لحظه ای که تصمیمی نو ، متعهدانه و سنجیده می گیرید تغییر می کند .

تنها رسیدن به اهداف هیچگاه ما را در دراز مدت خوشبخت نخواهد کرد بلکه آنچه می شوید است که ، پس از غلبه بر موانع سر راه رسیدن به اهدافتان ، عمیق ترین و بادوام ترین احساس رضایت را به شما می دهد .

اگر نمی توانید باید مجبور شوید ؛ اگر مجبور شوید می توانید !

در مورد ضعف های دیگران و خود جر و بحث نکنید . در هنگام اشتباه ، آن را پذیرفته و درس بگیرید فوراً .

شادی را می توان تا حدی بصورت ثمر? امیال و توانایی فدا نمودن آنچه که اکنون می خواهیم برای بدست آوردن آنچه که نهایتاً می خواهیم تعریف نمود .

ذهن افراد موءثر بسوی موفقیتها گرایش دارد نه مشکلات . آنان موقعیتها را تقویت میکنند و بدنبال یافتن مشکلات هستند

هر یک از ما مایل است فکر کند که هر چیزی را آنگونه که هست می بیند و خود را بیطرف بداند اما اینطور نیست . ما دنیا را آنگونه که هستیم  یا شکل گرفته ایم و نه آنگونه که هست می ینیم .

دریافته ام شانس کاملاً قابل پیش بینی است اگر شانس بیشتری می خواهید از موقعیتها بیشتر استفاده کنید فعالتر باشید و بیشتر خودتان را نشان دهید .

مردان و زنان موفق خیال پردازان بزرگی هستند آیند? خود را بصورتی ایده آل از هر جهت تصور می کنند و هر روز برای رسیدن به آن دیدگاه یا هدف دور تلاش می کنند .

به دنبال یافتن نکته ای مثبت در هر فرد و موقعیتی باشید . تقریباً همیشه آن را خواهید یافت .

افراد موفق بدنبال موقعیتهای کمک به دیگران هستند اما ناموفق ها همیشه می پرسند"از این چه چیزی نصیبم میشود "

غبطه خوردن به افراد موفق در شما نیروی منفی ایجاد می کند اما ستایش کردن آنها نیروی جاذب? مثبتی می سازد که شما رابه سمتی می کشاند که هر چه بیشتر شبیه افرادی شوید که دوست دارید شبیه آنان باشید .

هیچ کسی آنقدر زنده نمی ماند که بتواند هر چیزی را که باید بیاموزد از ابتدا یاد بگیرد برای موفق شدن باید افرادی را بیابیم که قبلاً بهای آموختن چیزهایی را که برای دستیابی به اهدافمان نیاز داریم پرداخته باشند .

هر چه بیشتر بدنبال آسایش خاطر باشید کمتر آن را می یابید اما هر چه بیشتر در جستجوی موقعیت باشید بیشتر احتمال دارد به آسایش خاطری دارد که می خواهید برسید .

همیشه آینده را نسبت به گذشته ترجیح دهید . اکنون چه کنیم ؟

توانایی انضباط بخشیدن به خود ، برای به تاخیر انداختن احساس لذت در کوتاه مدت جهت بهره مندی از پاداشهای بزرگتر در آینده لازم? قطعی موفقیت است .

هر چه را عمیق باور داشته اید برایتان به واقعیت تبدیل می گردد .

نمی توانید اختیار آنچه را که برایتان اتفاق می افتد در دست بگیرید اما می توانید اختیار رفتارتان نسبت به آنچه را که برایتان اتفاق می افتد را داشته باشید و بدین ترتیب بجای اینکه به تغییرات اجازه دهید اربابتان شوند شما ارباب تغییرات خواهید شد .

هر چه از خود اعتبار بیشتری به دیگران بدهید اعتبارتان بیشتر می شوید هر چه بیشتر به دیگران کمک کنید آنها هم بیشتر مایل به کمک کردن به شما می شوند .

شکست واقعه ای منفرد و ناگهانی نیست . یک شبه رخ نمیدهد . بلکه شکست از چند اشتباه در قضاوت تشکیل گردیده که هر روز تکرار شده اند .

یا شما روز خود را اداره می کنید یا روز است که شما را اداره می کند .

ارزش اصلی زندگی بدان چیزی نیست که بدست می آورید بدان چیزی است که می شوید .

برای حل هر مشکل " اولاً چه باید بکنم ؟ چه چیزی می توانم مطالعه کنم ؟ و از چه کسی بپرسم ؟ "

باید مسؤلیت شخصی داشته باشید . نمی توانید شرایط ، فصول یا جهت وزش باد را عوض کنید اما می توانیدخودتان را تغییر دهید این چیزیست که به عهد? شما است .

روز خود را با نگاه مستقیم به چشمان خود در آینه و گفتن " دوستت دارم " به پایان برید این کار را به مدت 30 روز انجام دهید و بینید چگونه تغییر می کنید .

اول باید باور کنید زیرا باورهاتان تعیین کنند? اعمالتان و اعمالتان تعیین کنند? نتایجتان هستند .

بیبشتر نگران شخصیت خود باشید نا اعتبارتان  شخصیتتان آن چیزی است که هستید در حالیکه اعتبارتان تنها آن چیزیست که دیگران در مورد شما می اندیشند .

امروز روز زندگی شماست . تنها زندگی که از آن اطمینا دارید . حداکثر بهره را از امروز ببرید . به چیزی علاقمند و از خواب برخیزید . یک سرگرمی ایجاد و بگذارید بادهای اشتیاق شما را درنوردند . امروز را با احساس سپری کنید

اینکه چه دارید ، که هستید ، کجا هستید یا چه می کنید سبب شادی یا ناراحتی شما نمی شود بلکه آنچه در مورد آنها می اندیشیدچنین می کند .

بسیاری از مهمترین کارهای دنیا توسط افرادی صورت پذیرفته اند که وقتی اصلاً هیچ امیدی بنظرشان نمی رسیده به تلاش خود ادامه داده اند .

موفقیت یعنی رسیدن بدانچه می خواهید ؛ خوشحالی یعنی خواستن آنچه که بدان دست پیدا کرده اید .

بهترین کار نصیب کسی میشود که بتواند آن را بدون اینکه به عهد? دیگری بیاندازد یا بازگردد و عذر بیاورد ، انجام دهد

چه کسی بود که گفت نمی توان انجامش داد ؟ به من بگویید او چه پیروزیهای بزرگی در کارنامه اش دارد که بتواند در مورد اینکه چه چیزی قابل انجام است و چه چیزی خیر ، قضاوت کند !

وقتی مدارا کردن با افراد مخالف باشما و گفتن کلمات خوشایند به آنانی که تحسین نمی کنید را یاد نگرفته اید تا وقتی که عادت جستجوی خوبیهای دیگران بجای بدیهایشان را در خود شکل نداده اید ، موفق یا شاد نخواهید شد .

فکر خود را غنی کنید . فابلیتهای خود را آزاد سازید موفقیت از درون شما آغاز می شود .

 
 
 

تبلیغات