تبلیغات

تبلیغات

عکس هایی دیدنی از چیدمان عجیب سنگ ها (2)

عکس هایی دیدنی از چیدمان عجیب سنگ ها (2)
 
عکس ها گویای همه چیز می‌باشد و با کنترل اعصاب و حس کردن تعادل اجسام این حرکت را انجام می‌دهد.
یک هنر مند به نام آقای بیل دان ساکن سانفرانسیسکو ایالات متحده در سال 1994 پی به انرژی خاصی در خود برد که با این انرژی می‌تواند بالانس اجسام را حتی به مقدار ناچیز حس کند.به گزارش تکناز او با این انرژی خود در این 15 سال دنیا را با حیرت رو به رو کرده است.
ایشان می‌تواند سنگ‌های معمولی و با شیب و اندازه‌های مختلف را با کنترل اعصاب باور نکردنی روی هم سوار کند.
 
عکس هایی دیدنی از چیدمان عجیب سنگ ها (2)
 
عکس هایی دیدنی از چیدمان عجیب سنگ ها (2)
 
عکس هایی دیدنی از چیدمان عجیب سنگ ها (2)
 
عکس هایی دیدنی از چیدمان عجیب سنگ ها (2)
 
عکس هایی دیدنی از چیدمان عجیب سنگ ها (2)
 
عکس هایی دیدنی از چیدمان عجیب سنگ ها (2)
 
عکس هایی دیدنی از چیدمان عجیب سنگ ها (2)
 
عکس هایی دیدنی از چیدمان عجیب سنگ ها (2)
 
عکس هایی دیدنی از چیدمان عجیب سنگ ها (2)
 
عکس هایی دیدنی از چیدمان عجیب سنگ ها (2)
 
 
 
 

تبلیغات