تبلیغات

تبلیغات

عکس هایی دیدنی از بازار قدیمی مسگرها در اصفهان

عکس هایی دیدنی از بازار قدیمی مسگرها در اصفهان

نخستین کسی که در بازار به سراغش رفتیم پیرمردی بود که اجازه عکاسی نداد و گفت: «اگه عکس بیندازم کلاغه برای مادرم خبر می بره»! ما با مزاح اصرار کردیم و او با همان کلام دلنشین و لهجه زیبایی اصفهانی اش طفره رفت آنقدر جدی بود که فکر کردیم دست خالی از بازار بیرون می آییم آخر با اینکه تابستان است و فصل مهارت آموزی و کسب هنر نه هیچ جوان یا نوجوانی را در این بازار دیدیم که مشغول آموختن این حرفه باشد و نه به سبک قدیم از  نوه ها و نتیجه های این پیش کسوتان در بازار خبری بود.

 

خلاصه راه افتادیم و با ترس و دلهره دم هر مغازه که رسیدیم کسب اجازه کردیم و چندتایی عکس گرفتیم از او که فکر می کردیم کم سن ترین فرد بازار است تا او که از دیدنش متحیر مانده بودیم که چگونه بازوان نحیف و پیرش قدرت دارد چکش را مدام بالاببرد و بر سر سرخ مس بکوبد.

 

ظرف های ساخته شده که بیرون از مغازه ها چیده شده بودند اما ما را از دنیای عکاسی به دنیای زیبای طراحی و پرسپکتیو و تقارن و ریاضی می برد که چگونه ورق های صاف مسی، شده اند ظرف های گرد و قد و نیم قد زیبایی که از بزرگ به کوچک از پایین به بالا راست قامت و استوار صف کشیده اند تا نگاه تو را با خود از کف زمین آرام بازار به سقف آن و از آنجا به اوج هویت معماری ایرانی اسلامی گذشته ببرند و بلکه از گذر نورگیرها تو را از سقف کمانی بازار عبور دهند و به بلندای فکر و اندیشه مادی و معنوی توأمان معماران فرهنگ عصرها و نسل های قبل مهمان کنند باشد که به هویت خود بازگردیم که این قرن قرن هویت است.

 

عکس هایی دیدنی از بازار قدیمی مسگرها در اصفهان

عکس هایی دیدنی از بازار قدیمی مسگرها در اصفهان

عکس هایی دیدنی از بازار قدیمی مسگرها در اصفهان

عکس هایی دیدنی از بازار قدیمی مسگرها در اصفهان

عکس هایی دیدنی از بازار قدیمی مسگرها در اصفهان

عکس هایی دیدنی از بازار قدیمی مسگرها در اصفهان

عکس هایی دیدنی از بازار قدیمی مسگرها در اصفهان

عکس هایی دیدنی از بازار قدیمی مسگرها در اصفهان

عکس هایی دیدنی از بازار قدیمی مسگرها در اصفهان

عکس هایی دیدنی از بازار قدیمی مسگرها در اصفهان

عکس هایی دیدنی از بازار قدیمی مسگرها در اصفهان

عکس هایی دیدنی از بازار قدیمی مسگرها در اصفهان

عکس هایی دیدنی از بازار قدیمی مسگرها در اصفهان

عکس هایی دیدنی از بازار قدیمی مسگرها در اصفهان

عکس هایی دیدنی از بازار قدیمی مسگرها در اصفهان

عکس هایی دیدنی از بازار قدیمی مسگرها در اصفهان

عکس هایی دیدنی از بازار قدیمی مسگرها در اصفهان

عکس هایی دیدنی از بازار قدیمی مسگرها در اصفهان

 

منبع : صاحب نیوز

تبلیغات