تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

تصاویر دیدنی از محل دفن حضرت خدیجه (س)

مجموعه : تصاویر مذهبی
تصاویر دیدنی از محل دفن حضرت خدیجه (س)
 قبرستان ابوطالب در مکه محل دفن یگانه فرزانه قریش ،حضرت خدیجه کبری یار با وفای زندگی پیامبر(ص) را اینجا ببینید.
 

تصاویر دیدنی از محل دفن حضرت خدیجه (س)

تصاویر دیدنی از محل دفن حضرت خدیجه (س)

 

تصاویر دیدنی از محل دفن حضرت خدیجه (س)

تصاویر مذهبی

تصاویر دیدنی از محل دفن حضرت خدیجه (س)

 

تصاویر دیدنی از محل دفن حضرت خدیجه (س)

 

تصاویر دیدنی از محل دفن حضرت خدیجه (س)

تصاویر مذهبی

تصاویر دیدنی از محل دفن حضرت خدیجه (س)

منبع : فرهنگ

تبلیغات