تبلیغات

تبلیغات

سگ به این متمدنی دیده بودید ؟! (عکس)

سگ به این متمدنی دیده بودید ؟! (عکس)
 
به به چه سگ مودب و متمدنی ! خوش به حال صاحابش
 

سگ به این متمدنی دیده بودید ؟! (عکس)
 
بذار ببینم … فصل شروع رابطه با سگ های سلطنتی کجا بود !؟
 
منبع : وبلاگ جونز
 

تبلیغات