تبلیغات

تبلیغات

طرح جالب چراغ راهنمایی در کشور ژاپن (+عکس)

مجموعه : دانش و فناوری
طرح جالب چراغ راهنمایی در کشور ژاپن (+عکس)
عکس زیر مربوط به چراغ های راهنمایی و رانندگی در کشور ژاپن می باشد. طراحی این چراغ خلاقانه به گونه ای است که برای هر رنگ چراغ عملکرد آن را به صورت اشعه در مقابل چشم راننده نمایان می شود. همانطور که در عکس می بینید با روشن شدن چراغ قرمز اشعه به منزله حق تقدم عابرین پیاده روشن شده است.
 

طرح جالب چراغ راهنمایی در کشور ژاپن (+عکس)
 
منبع : جذاب
 

تبلیغات