تبلیغات

تبلیغات

بیمارستان های آینده چگونه خواهند بود ؟! (تصویری)

مجموعه : علمی
بیمارستان های آینده چگونه خواهند بود ؟! (تصویری)
ترکیب فناوری های روز دنیا بلاخص در زمینه ی گجت های کامپیوتری با بیمارستان ها، احتمالا اتاق هایی را می سازد که قرار است بیماران در آینده در آن بستری شوند.

پروژه ای با نام پروژه Patient Room ۲۰۲۰ شکل و شمایل بیمارستان های آینده را به مانشان می دهد، بیمارستان هایی که در آن دکتر ها همیشه در کنار تمام بیماران خود حضور دارند حتی زمانی که به منزل رفته اند، بیماران در اتاق هایی بستری شده اند که به هر گجت کامپیوتری دلخواه خود هم دسترسی دارند.
این پروژه شاید گره از کار معماران هم باز کند، چرا که Patient Room ۲۰۲۰ بیمارستان هایی بدون شباهت به بیمارستان های امروزی را به نمایش گذاشته در واقع طرح بیمارستانهای امروزی پر از استرس است که تقریبا همه ی مردم را از مراجعه به آن فراری می دهد و همواره معماران در فکر طراحی بیمارستانهایی بودند که ترس و استرس را از بیمارستانها دور کند.
بیمارستان های آینده چگونه خواهند بود ؟! (تصویری)
بیمارستان های آینده چگونه خواهند بود ؟! (تصویری)
بیمارستان های آینده چگونه خواهند بود ؟! (تصویری)
بیمارستان های آینده چگونه خواهند بود ؟! (تصویری)
بیمارستان های آینده چگونه خواهند بود ؟! (تصویری)
منبع : باشگاه خبرنگاران

تبلیغات