تبلیغات

تبلیغات

جانوری عجیب با ترکیب میگو و مانتیس ! (+عکس)

مجموعه : مجله خبری
جانوری عجیب با ترکیب میگو و مانتیس ! (+عکس)
این موجود ناشناخته، از سخت‌ پوستان دریایی است. این جانوران نه میگو هستند و نه مانتیس، اما به خاطر همانندی ظاهری با این دو جانور، به آنها نام میگوهای مانتیسی داده شده‌ است.
درازای میگوهای مانتیسی، به ۳۰ تا ۳۸ سانتیمتر و به رنگ های مختلف است. میگوهای مانتیسی، خرچنگ ها و حلزون ها را به وسیله کوبیدن پاهای چماقی شکل خود بر سر آنها٬ می شکنند. میگوهای مانتیسی، دارای ضربه های پای خیلی نیرومندی هستند٬ که آنها را به شکننده شیشه آکواریوم معروف کرده است. این میگوها، از تنوع رنگی بالایی برخوردارند. برخی طرح های پیچیده ای دارند؛ برخی دیگر به واسطه رنگ خود، به راحتی در طبیعت پنهان می شوند و از آنجایی که دم آنها، شباهت زیادی با پر طاووس دارد، به همین علت، میگوی طاووسی نیز نام دارند.
جانوری عجیب با ترکیب میگو و مانتیس ! (+عکس)
چشمان میگوهای مانتیسی پیچیده ترین چشم ها در قلمرو جانوری است. میگوی مانتیسی قادر است انواع مرجان های دریایی، طعمه ها یا طعمه خواران را از هم بازشناسد، در صورتی که همه این ها ممکن است به چشم انسان به صورت هم رنگ دیده شوند.
جانوری عجیب با ترکیب میگو و مانتیس ! (+عکس)
منبع : شبکه خبر

بهترین مجله خبری

بیشتر بخوانید
a

تبلیغات