تبلیغات

تبلیغات

این همه کف تا حالا کسی دیده بود ؟! (تصویرِی)

این همه کف تا حالا کسی دیده بود ؟! (تصویرِی)
تصاویر زیر مربوط به فستیوال کف بازی در کشور تایلند می باشد که مردم از جاهای مختلف جمع شده و شروع به کف بازی کردند به طوری که رنگ سفید کف همه جا را فرا گرفته بود.
 

 

این همه کف تا حالا کسی دیده بود ؟! (تصویرِی)
 

این همه کف تا حالا کسی دیده بود ؟! (تصویرِی)
 

این همه کف تا حالا کسی دیده بود ؟! (تصویرِی)
 

این همه کف تا حالا کسی دیده بود ؟! (تصویرِی)
 

 
منبع : پارس ناز
 

تبلیغات