تبلیغات

تبلیغات

تصاویری فوق العاده از مخلوقات بی نظیر خداوند

تصاویری فوق العاده از مخلوقات بی نظیر خداوند
با دیدن عکسای زیر تنها یک چیز به ذهن هر کسی می رسد آن هم زیبایی و بزرگی بی حد و حصر خداوند است.
کوهستان دانژیا، چین
12 یار سنگی، استرالیا
تصاویری فوق العاده از مخلوقات بی نظیر خداوند
نعل اسب، آمریکا
تصاویری فوق العاده از مخلوقات بی نظیر خداوند
تپه های شکلات، فیلیپین
تصاویری فوق العاده از مخلوقات بی نظیر خداوند
آبشار کائتور، گویان
تصاویری فوق العاده از مخلوقات بی نظیر خداوند
مزرعه برنج در بالی، اندونزی
تصاویری فوق العاده از مخلوقات بی نظیر خداوند
جزیره روح، کانادا
تصاویری فوق العاده از مخلوقات بی نظیر خداوند
رودخانه شات اوور، نیوزلند
تصاویری فوق العاده از مخلوقات بی نظیر خداوند
 
منبع : زیست نیوز
 

تبلیغات