تبلیغات

تبلیغات

تست هوش؛ کدام یک حرف صحیح است ؟!

تست هوش؛ کدام یک حرف صحیح است ؟!
آیا می توانید حدس بزنید که به جای علامت سوال کدام حرف انگلیسی باید قرار بگیرد ؟
 
+

+

+

+

+

+

+

+
پاسخ این تست :
Q است همانطور که مشاهده می کنید مجموع اعداد هر مربع برابر است با شماره حرف

Q عدد هفدهم از حروف الفبای انگلیسی است و مجموع اعداد این مربع هم 17 می شود

منبع : یاد بگیر

تبلیغات