تبلیغات

تبلیغات

برگزاری نماز جماعت به امامت یک زن (عکس)

برگزاری نماز جماعت به امامت یک زن (عکس)
در یکی از نمازخانه ها در لندن، نماز جماعت با حضور زنان و مردان نمازگزار به امامت یک زن برگزار می شود.
 
 
 
منبع : ب.او فارس
 

تبلیغات