تبلیغات

تبلیغات

کماندویی بدون پا که همچنان سعی می کند رزمنده باشد !

کماندویی بدون پا که همچنان سعی می کند رزمنده باشد !
عکس های زیر واقعیت دارند. این عکس ها مردی را نشان می دهند که علی رغم ناتوانی اش همچنان سعی می کند یک رزمنده قوی باشد. جیمز سیمپسون کماندویی است که در جریان جنگ ناتو در افغانستان پاهای خود را از دست داده است.
او پاهای خود را در انفجار یک بمب در استان هلمند افغانستان از دست داده است اما پس از بازگشتش به انگلستان نه تنها ناامید نشد بلکه به تمرینات سرسخت خود ادامه داد تا همچنان یک کماندوی چیره دست باشد.
کماندویی بدون پا که همچنان سعی می کند رزمنده باشد !
کماندویی بدون پا که همچنان سعی می کند رزمنده باشد !
کماندویی بدون پا که همچنان سعی می کند رزمنده باشد !
منبع : فان پاتوق
 

تبلیغات