تبلیغات

تبلیغات

مداد تراش های غول پیکر برای پوست کردن میوه (+عکس)

مداد تراش های غول پیکر برای پوست کردن میوه (+عکس)
همیشه مداد تراش ها ما را یاد خاطرات کودکی مان می اندازند اما فکر می کردید که روزی این مدادتراش ها ابزاری برای استفاده در آشپز خانه باشند ؟!
این ابتکار کارترو پلیس انقلابی عظیم می باشد که به وسیله آن می توان سبزیجات را در کمتر از 30 ثانیه پوست کرد.
 

شاید پیش خودتان فکر کنید که این نوع پوست کردن با پوست کردن عادی چه فرقی دارد؟
 
نکته جالب این دستگاه اینجاست که این دستگاه علاوه بر سرعت و سهولت در کار باعث می شود که کمترین اضافات پوست کردن به دست آید که به نوبه ی خود بسیار مناسب می باشد.
 

مداد تراش های غول پیکر برای پوست کردن میوه (+عکس)
 

مداد تراش های غول پیکر برای پوست کردن میوه (+عکس)
 

تبلیغات