تبلیغات

تبلیغات

تصاویر حیرت انگیز از زیبایی بی حد و حصر عنکبوت ها

تصاویر حیرت انگیز از زیبایی بی حد و حصر عنکبوت ها
همیشه عنکبوت ها در نگاه اول باعث ترس انسان مخصوصا خانم ها شده اند. دانشمندان گونه های متفاوتی از عنکبوت ها را در سراسر دنیا پیدا کرده اند از عنکبوت های سمی و خطرناک گرفته تا عنکبوت های غول پیکر ! 
اما این موجودات به رغم تصورات ما انسان ها می توانند زیبایی خاصی داشته باشند و عکس های زیر زیبایی های حد و حصر عنکبوت ها را نشان می دهند.

این عکس ها توسط عکاس حرفه ای و خلاق، نیکی بی گرفته شده است. به گفته وی این عکس های ماکرو از عنکبوت ها در 64 جزیره سنگاپور تهیه شده است.

تصاویر حیرت انگیز از زیبایی بی حد و حصر عنکبوت ها

تصاویر حیرت انگیز از زیبایی بی حد و حصر عنکبوت ها

تصاویر حیرت انگیز از زیبایی بی حد و حصر عنکبوت ها

تصاویر حیرت انگیز از زیبایی بی حد و حصر عنکبوت ها

تصاویر حیرت انگیز از زیبایی بی حد و حصر عنکبوت ها

تصاویر حیرت انگیز از زیبایی بی حد و حصر عنکبوت ها

تصاویر حیرت انگیز از زیبایی بی حد و حصر عنکبوت ها

تصاویر حیرت انگیز از زیبایی بی حد و حصر عنکبوت ها

تصاویر حیرت انگیز از زیبایی بی حد و حصر عنکبوت ها

تصاویر حیرت انگیز از زیبایی بی حد و حصر عنکبوت ها

تصاویر حیرت انگیز از زیبایی بی حد و حصر عنکبوت ها

تصاویر حیرت انگیز از زیبایی بی حد و حصر عنکبوت ها

منبع : کوکا

 

تبلیغات