تبلیغات

تبلیغات

تبلیغ جالب بر روی بطری آب با حدیث پیامبر (عکس)

مجموعه : مجله خبری
تبلیغ جالب بر روی بطری آب با حدیث پیامبر (عکس)
یک شرکت استرالیای در یک اقدام جالب برای رساندن پیام جلوگیری از اسراف ، حدیثی از نبی اکرم اسلام (ص)که مربوط به همین امر می باشد را بر روی بطری های آب معدنی درج کرده است. 
این کار بازتاب زیادی از نقاط مختلف مخصوصا مسلمانان داشته است. این حدیث " آب را اسراف نکنید هرچند در کنار نهر جاری باشید. " می باشد.
منبع : عصر ایران 
 

بهترین مجله خبری

بیشتر بخوانید
a

تبلیغات