تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

رکورد عجیب سرزدن با توپ توسط مرد کوبایی (عکس)

رکورد عجیب سرزدن با توپ توسط مرد کوبایی (عکس)
این مرد کوبایی توانسته با هزار و 503 بار سرزدن در آب رکورد این ورزش را در گینس به ثبت برساند.
 
 
 

تبلیغات