تبلیغات

تبلیغات

پدیدار شدن هیولای ترسناک در ساحل اسپانیا (عکس)

پدیدار شدن هیولای ترسناک در ساحل اسپانیا (عکس)
این هیولای بزرگ جثه و غول پیکر که دارای شاخ هم هست به تازگی در یکی از سواحل کشور اسپانیا کشف شده است . یافتن این هیولای ترسناک باعث جلب توجه بسیاری از زیست شناسان شده است و بسیاری از آن ها تحقیقات خود را در این باره شروع کرده اند.
پدیدار شدن هیولای ترسناک در ساحل اسپانیا (عکس)
پدیدار شدن هیولای ترسناک در ساحل اسپانیا (عکس)
پدیدار شدن هیولای ترسناک در ساحل اسپانیا (عکس)

تبلیغات