تبلیغات

تبلیغات

اسبی غول پیکر که به اندازه یک فیل بزرگ است (+تصاویر)

اسبی غول پیکر که به اندازه یک فیل بزرگ است (+تصاویر)
 
اسبی که نزدیک 3 متر قد و 1 تن وزن دارد اکنون به عنوان بزرگ ترین اسب دنیا شناخته می شود .
اسبی که رابرت هاردمن انگلیسی سوار بر آن است از نژاد شایر بوده و علاوه بر داشتن 3 متر قد ، 1 تن نیز وزن دارد.
اسبی غول پیکر که به اندازه یک فیل بزرگ است (+تصاویر)
این اسب هم اکنون بلندقدترین اسب در انگلستان است و انتظار می رود که رشدش کماکان ادامه داشته باشد چون این اسب 4 سال سن دارد.
اسبی غول پیکر که به اندازه یک فیل بزرگ است (+تصاویر)
اسبی غول پیکر که به اندازه یک فیل بزرگ است (+تصاویر)
اسبی غول پیکر که به اندازه یک فیل بزرگ است (+تصاویر)

تبلیغات