تبلیغات

تبلیغات

زشت ترین پرنده جهان را ببینید (عکس)

زشت ترین پرنده جهان را ببینید (عکس)
این نوع پرنده در شمال امریکای جنوبی دیده شده است که بسیار زشت و ناشناخته است.

این نوع پرنده همانند جغدها شب زی هست و در طول روز روی کنده های درختان بدون حرکت استراحت میکند. به گونه ای که اگر دقت نکنید و یا حضور او با خبر نباشید او را با کنده درخت یکی فرض خواهید کرد و متوجه آن نخواهید شد.
 
زشت ترین پرنده جهان را ببینید (عکس)

تبلیغات