تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

زشت ترین پرنده جهان را ببینید (عکس)

زشت ترین پرنده جهان را ببینید (عکس)
این نوع پرنده در شمال امریکای جنوبی دیده شده است که بسیار زشت و ناشناخته است.

این نوع پرنده همانند جغدها شب زی هست و در طول روز روی کنده های درختان بدون حرکت استراحت میکند. به گونه ای که اگر دقت نکنید و یا حضور او با خبر نباشید او را با کنده درخت یکی فرض خواهید کرد و متوجه آن نخواهید شد.
 
زشت ترین پرنده جهان را ببینید (عکس)

تبلیغات