تبلیغات

تبلیغات

عکسی که باعث خشمگین شدنتان خواهد شد !

عکسی که باعث خشمگین شدنتان خواهد شد !
عکس زیر مربوط به دختربچه‌ای شیعه در سوریه بوده که توسط گروه‌های تروریستی تکفیری‌ به زنجیر کشیده شده است و سر پدر و مادر این دختربچه در جلوی چشمان وی بریده می‌شود.
عکسی که باعث خشمگین شدنتان خواهد شد !

تبلیغات