تبلیغات

تبلیغات

طرح های زیبا و هنرمندانه حنا بر روی دست (تصاویر)

طرح های زیبا و هنرمندانه حنا بر روی دست (تصاویر)
طرح های زیبای حنا بر روی دست را می بینید که این روزها در بسیاری از کشور ها به یک شغل تبدیل شده است.
Mehndi نامی برای حنا گذاشتن بر روی قسمت های مختلف بدن است که  در هند، پاکستان و چند کشور دیگر رایج می باشد.

طرح های زیبا و هنرمندانه حنا بر روی دست (تصاویر)

طرح های زیبا و هنرمندانه حنا بر روی دست (تصاویر)

طرح های زیبا و هنرمندانه حنا بر روی دست (تصاویر)

طرح های زیبا و هنرمندانه حنا بر روی دست (تصاویر)

تبلیغات