تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

اقدام عجیب مردی برای پیدا کردن همسر (عکس)

اقدام عجیب مردی برای پیدا کردن همسر (عکس)
مردی که برای پیدا کردن همسر دست به حرکتی جالب زده است .
رابرت دارلینگ ، مردی آمریکایی و ۵۸ ساله است که برای یافتن همسر آینده اش ، یک کاغذ از شرایطش را نوشته و با آویزان کردن بر گردنش بدنبال یافتن آن است.

اقدام عجیب مردی برای پیدا کردن همسر (عکس)
بر روی کاغذ الصاق شده بر روی این مرد نوشته شده :” به دنبال زنی خوب و پولدار هستم تا همسرم شود. تاکنون مجرد بوده ام و بچه ای ندارم و در صورت نیاز با شماره ای که در زیر درج شده تماس حاصل نمایید.
اقدام عجیب مردی برای پیدا کردن همسر (عکس)

تبلیغات