تبلیغات

تبلیغات

عکسی جنجالی پشت ماشین باعث ناراحتی همه شد !

عکسی جنجالی پشت ماشین باعث ناراحتی همه شد !
 
عکسی جالب که پشت ماشین نصب شده بود باعث اعتراض همسایگان این مرد شد .
 
در نگاه اول، این عکس برگردان آنقدر قانع کننده است که واقعا به نظر می رسد که یک زن در پشت ماشین وجود دارد.
 
تاکنون تعداد زیادی از مردم به پلیس محلی زنگ زده و موضوع را گزارش کرده اند. موضوع آن چنان دچار حاشیه شده که مدیران شرکت در پی چاره جویی برای آن هستند.

اما اصل موضوع این است که شرکت تبلیغاتی و بازاریابی هورنت می خواسته با این تصویر از یک ماشین تبلیغ کند؛ اما هرگز فکر نمی کردند که کارشان ضد تبلیغ باشد!

عکسی جنجالی پشت ماشین باعث ناراحتی همه شد !

عکسی جنجالی پشت ماشین باعث ناراحتی همه شد !

عکسی جنجالی پشت ماشین باعث ناراحتی همه شد !

تبلیغات