تبلیغات

تبلیغات

نکاتی جالب برای جذابیت در مکالمات تلفنی

نکاتی جالب برای جذابیت در مکالمات تلفنی
 

پیغامگیر خوبی باشید:
اگر کسی پیغام میگذارد اول یادداشت کنید تا فراموش نکنید و متن نوشته شده را با کسی که پیغام گذاشته چک کنید تا مبادا پیغام را اشتباه بگوئید.
وقت‌شناس باشید:
اگر با کسی تماس میگیرید و جواب نمیدهد چندین بار با او پشت سر هم تماس نگیرید چون بعد از به و جود آمدن شرایط مناسب برای صحبت کردن با دیدن شماره شما حتماً با شما تماس میگیرد و مواظب باشید دیر وقت و یا شبها تماس با فراد غریبه نگیرید.

همیشه بگوئید که هستید:
بعضیها انتظار دارند زمانیکه با ما تماس میگیرند ما فوراً آنها رابشناسیم همیشه بعد از سلام کردن خودتان را معرفی کنید، اگر تماس شما کاریست باید بعد از سلام کردن سمت کاری و خلاصه صحبتتان را هم بگوئید.
مواظب فرم صورتتان باشید:
شاید فکر کنید با کسیکه در حال صحبت هستید چهره واقعی شما را نمیبیند اما این گمان کاملاً اشتباه است چون از لحن و طرز صحبت شما کاملاً مشخص است که شما خوشحال هستید یا ناراحت و…
پشت سرهم حرف نزنید:
بعد از سلام و احوالپرسی اجازه دهید تا او هم با شما صحبت کوتاهی داشته باشد و مدام تو حرفش نپرید چون احساس میکند شما به حرف های او توجه نمیکنید.
مکان مکالمه خیلی مهم است:
یادتان باشد جاییکه در حال صحبت هستید نیازی نیست دیگران از ریز و درشت زندگی شخصی شما باخبر شوند و بهتر است مکالمه را به بعد موکول کنید.
موقعیت شناس باشید:
هنگام صحبت غذا و نوشیدنی نخورید و آدامس نجوید چون صدای شما باعث آزار او میشود.

تبلیغات