تبلیغات

تبلیغات

۶۴۰۰ ضربه شلاق بخاطر حرکات موزون (+ عکس)

مجموعه : مجله خبری
۶۴۰۰ ضربه شلاق بخاطر حرکات موزون (+ عکس)

به نوشته رسانه های محلی عربستان، این اقدام شنیع در یک اردوگاه جوانان در فصل زمستان رخ داده است و انتشار تصاویر آن در اینترنت با خشم افکار عمومی روبرو شده است.
 
4 جوان در عربستان به اتهام "حرکات موزون و برهنگی " جمعا به 27 سال زندان و 6400 ضربه شلاق محکوم شدند.
 ۶۴۰۰ ضربه شلاق بخاطر حرکات موزون (+ عکس)

متهم ردیف اول به 10 سال زندان، 2000 ضربه شلاق و 50000 هزار ریال سعودی جریمه محکوم شد و 3 تن از همدستان وی نیز یکی به 7 سال زندان و 2000 ضربه شلاق و 2 نفر دیگر به 5 سال زندان و 1200 ضربه شلاق محکوم شدند. خودروی که جرم بر روی آن اتفاق افتاده نیز مصادره شده است.

صرف نظر از اقدام نادرست این جوانان، جریمه سنگین آنها قابل توجه است. اگرچه محکومان می توانند به احکام خود اعتراض کرده و درخواست فرجام خواهی کنند، اما مدعی العموم اعتراض کرده و با بیان اینکه این احکام بسیار ملایم است، وعده داده احکام صادره را به چالش خواهد کشید.

 

تبلیغات