تبلیغات

تبلیغات

سخنان زیبا و خواندنی از مادر ترزا

مجموعه : سخنان بزرگان
سخنان زیبا و خواندنی از مادر ترزا

 

 

اگر می‌خواهید برای ایجاد آشتی در جهان، كاری انجام دهید، به خانه‌تان بروید و خانواده‌تان را دوست بدارید.  مادر ترزا

 

سخنان زیبا و خواندنی از مادر ترزا

 

موضوع این نیست كه چه كاری می‌كنیم، مهم، میزان عشقی است كه به كارمان داریم. مادر ترزا

 

سخنان زیبا و خواندنی از مادر ترزا

 

به همسرتان لبخند بزنید، به شوهرتان لبخند بزنید، به فرزندانتان لبخند بزنید و به یكدیگر لبخند بزنید. مهم نیست كه به چه كسی لبخند می‌زنید، مهم این است كه این لبخندها به شما كمك خواهد كرد تا میزان عشق‌تان را نسبت به یكدیگر افزایش دهید.مادر ترزا

 

سخنان زیبا و خواندنی از مادر ترزا

 

كارهای ما چندان نیز بزرگ نیستند، تنها كاری كه از ما ساخته است، این است كه كارهای كوچك را با عشقی بزرگ انجام دهیم. مادر ترزا

 

سخنان زیبا و خواندنی از مادر ترزا

 

اگر آرامش نداریم، به این دلیل است كه فراموش كرده‌ایم به یكدیگر وابسته‌ایم. مادر ترزا

 

سخنان زیبا و خواندنی از مادر ترزا

 

تنهایی و احساس ناخواسته بودن، ترسناك ترین فقر ممكن است.مادر ترزا

 

سخنان زیبا و خواندنی از مادر ترزا

 

كار بزرگ عبارت است از انجام كار كوچك با عشق زیاد.  مادر ترزا

 

سخنان زیبا و خواندنی از مادر ترزا

 

اگر صادق و روراست باشید ممكن است مردم فریبتان بدهند، با وجود این صادق و روراست باشید. مادر ترزا

 

سخنان زیبا و خواندنی از مادر ترزا

 

چیزی را كه طی سالها می سازید ممكن است كسی یك شبه خراب كند، با وجود این بسازید.مادر ترزا

 

سخنان زیبا و خواندنی از مادر ترزا

 

مردم غالبا نامعقول، خودخواه و غیر منطقی هستند، با وجود این آنها را ببخشید.مادر ترزا

 

سخنان زیبا و خواندنی از مادر ترزا

 

اگر مهربان باشید ممكن است مردم شما را متهم به چاپلوسی كنند، با وجود این مهربان باشید.مادر ترزا

 

سخنان زیبا و خواندنی از مادر ترزا

 

سكوت، بینشی نوین از زندگی به ما می دهد. در این بینش، وجود ما سرشار از لطف او خواهد شد؛ بارقه ای كه امكان می دهد تمام كارها را با خوشی به پیش ببریم.مادر ترزا

 

سخنان زیبا و خواندنی از مادر ترزا

 

سكوت پیش از آغاز آفرینش به وجود آمده است و آسمانها در فضا پراكنده شدند، بی هیچ حرفی و سخنی.مادر ترزا

 

سخنان زیبا و خواندنی از مادر ترزا

 

سكوت ژرف را به مثابه لحظاتی مقدس و گران بها پاس بدار؛ لحظاتی برای پناه جستن در سكوت زنده خانه آفریدگار. مادر ترزا

 

سخنان زیبا و خواندنی از مادر ترزا

 

اگر شروع به قضاوت كردن در مورد مردم بكنی، وقت پیدا نمی كنی كه آنها را دوست داشته باشی.مادر ترزا

 

سخنان زیبا و خواندنی از مادر ترزا

 

در سكوت گوش فرا ده، چون اگر دلت پر از چیزهای دیگر باشد نمی توانی صدای آفریدگار را بشنوی.مادر ترزا

 

سخنان زیبا و خواندنی از مادر ترزا

 

نمی توانیم بدون واسطه در حضور خداوند قرار بگیریم، مگر آنكه سكوت درون و بیرون، هر دو را بر خود تحمیل كنیم. مادر ترزا

 

سخنان زیبا و خواندنی از مادر ترزا

 

اندازه كردارهای ما مهم نیست، بلكه میزان عشق و دقتی كه در آن وجود دارد مهم است. مادر ترزا
 

سخنان زیبا و خواندنی از مادر ترزا

 

شناخت خود به معنای ناخدای خود بودن است.مادر ترزا

 

 

سخنان زیبا و خواندنی از مادر ترزا

 

اگنس گونکسا بوجاکسیو(مادر ترزا)بنیانگذار امور خیریه در هند و برنده جایزه صلح نوبل

 

محبت، توری است كه روانها را صید می كند.مادر ترزا

 

سخنان زیبا و خواندنی از مادر ترزا

 

اگر ما نتوانیم کسى که مى‌بینیمش را دوست داشته باشیم ،چگونه مى‌توانیم خدا را که نمى‌توانیم ببینیمش دوست داشته باشیم؟ مادر ترزا

 

سخنان زیبا و خواندنی از مادر ترزا

 

محبت‌آمیزترین واژه در دنیا، واژه‌ی نامهربانانه‌ای است كه هرگز بازگو نشود. مادر ترزا

 

سخنان زیبا و خواندنی از مادر ترزا

 

اجازه نده كسی نزد تو بیاید، مگر اینكه هنگام بازگشت، شادتر و خوشحال تر باشد.مادر ترزا

 

سخنان زیبا و خواندنی از مادر ترزا

 

انسان‌ها را از دور دوست داشتن، كار دشواری نیست. دوست داشتن آنهایی كه به ما نزدیك هستند، كار دشواری است. بخشیدن یك كاسه برنج برای سیر كردن یك گرسنه، بسی آسان‌تر از كاهش تنهایی و درد و رنج انسانی رانده شده در خانه‌ی خودمان است. عشق را به خانه‌ی خود بیاورید؛ چرا كه عشق ورزیدن به یكدیگر را باید از خانه آغاز كنیم.مادر ترزا

 

سخنان زیبا و خواندنی از مادر ترزا

 

اگر می‌خواهیم پیام عاشقانه‌مان دریافت شود، باید آن را بفرستیم. اگر می‌خواهیم چراغی را روشن نگه داریم، باید مُدام در آن نفت بریزیم. مادر ترزا

 

تبلیغات