تبلیغات

تبلیغات

رئیس جمهور آرژانتین و بانوی مد و فشن + عکس

مجموعه : گالری عکس روز
رئیس جمهور آرژانتین و بانوی مد و فشن + عکس

رئیس جمهور آرژانتین به دلیل پوشیدن لباس‌های پر زرق و برق، داشتن آرایش سنگین و به پا کردن کفش‌های پاشنه بلند نوک تیز، به همان میزان که به خاطر سیاست‌هایش عناوین رسانه‌ها را به خود اختصاص می‌دهد، ظاهرش نیز سوژه‌ی مطبوعات و رسانه‌هاست.

به گزارش تکناز بانوی نخست آرژانتین و رئیس جمهور این کشور به دلیل پوشیدن لباس‌های پر زرق و برق، داشتن آرایش سنگین و به پا کردن کفش‌های پاشنه بلند نوک تیز، به همان میزان که به خاطر سیاست‌هایش عناوین رسانه‌ها را به خود اختصاص می‌دهد، ظاهرش نیز سوژه‌ی مطبوعات و رسانه‌هاست.

کریستینا کیچنِر امروز به خاطر ضربه‌ای که دو ماه پیش به سرش وارد شده عمل می‌شود. این در شرایطی است که انتخابات پارلمانی این کشور هم قرار است ۲۰ روز دیگر برگزار شود.

 

رئیس جمهور آرژانتین و بانوی مد و فشن + عکس

رئیس جمهور آرژانتین و بانوی مد و فشن + عکس

رئیس جمهور آرژانتین و بانوی مد و فشن + عکس

رئیس جمهور آرژانتین و بانوی مد و فشن + عکس

رئیس جمهور آرژانتین و بانوی مد و فشن + عکس


رئیس جمهور آرژانتین و بانوی مد و فشن + عکس


رئیس جمهور آرژانتین و بانوی مد و فشن + عکس

رئیس جمهور آرژانتین و بانوی مد و فشن + عکس

رئیس جمهور آرژانتین و بانوی مد و فشن + عکس

رئیس جمهور آرژانتین و بانوی مد و فشن + عکس

رئیس جمهور آرژانتین و بانوی مد و فشن + عکس

رئیس جمهور آرژانتین و بانوی مد و فشن + عکس

رئیس جمهور آرژانتین و بانوی مد و فشن + عکس

رئیس جمهور آرژانتین و بانوی مد و فشن + عکس

 

منبع : ایران دیپلماتیک

تبلیغات