تبلیغات

تبلیغات

حکایت جالب مشکل موش !

مجموعه : داستان
حکایت جالب مشکل موش !
 
موشی در خانه صاحب مزرعه تله موش دید به مرغ و گوسفند و گاو خبر داد …

همه گفتند: تله موش مشکل توست، به ما ربطی ندارد.

ماری در تله افتاد و زن مزرعه دار را گزید،

از مرغ برایش سوپ درست کردند،

گوسفند را برای عیادت کنندگان سربریدند،

گاو را برای مراسم ترحیم کشتند

و در این مدت موش از سوراخ دیوار نگاه می کرد و به مشکلی که به
دیگران ربط نداشت فکر می کرد….!!

تبلیغات