تبلیغات

تبلیغات

دوشیزه شایسته ۲۰۱۳ پاکستان !+ عکس

دوشیزه شایسته ۲۰۱۳ پاکستان !+ عکس

او  ۲۴ سال سن و ۱۷۰ سانتی متر قد دارد و هم اکنون در آمریکا زندگی می کند.

خانم شانزای حیات به عنوان دوشیزه زمین ۲۰۱۳ پاکستان انتخاب شد.

او گفته است که برای نشان دادن لیاقت دختران پاکستان در این مراسم شرکت می کند و اینکه زنان و دختران پاکستان نیز می تواند همانند مردان اشتغال داشته باشند.

 

 

 

تبلیغات