تبلیغات

تبلیغات

ترس از مرگ چرا ؟

مجموعه : دینی
ترس از مرگ چرا ؟

 

دركتاب جامع الاخبار روایت شده كه مردی از ابوذر غفاری سوال كرد : چرا مردن در نظر ما ناپسند است ؟ ابوذر در پاسخ گفت : به علت اینكه شما دنیای خود را آباد نموده و آخرت خود را ویران كرده اید ؟ و البته بر شما ناگوار خواهد بود كه از محل آباد و معمول به محل خراب و ویران كوچ كنید .

ترس از مرگ چیزی ایت مه اغلب انسانها به آن مبتلا هستند ، مگر اندكی كه با علم و ایمان و درك صحیح به حقیقت مرگ پی برده باشند و در دنیای زودگذر با عبادت خالق یكتا و اجرای فرمان های او در جهت رضای حضرت حق جل جلاله گام برداشته باشند كه در غیر ایم صورت نه تنها از مرگ هراس نخواهند داشت ، بلكه آن را گرم در آغوش خواهند فشرد ، چون مرگ را نابودی و نیستی نمی دانند ، مرگ را آغاز زندگی حقیقی ، آن هم در جوار رحمت الهی با صالحان و نیكان و اولیاءالله می دانند ، برخورداری از نعمات بی شمار الهی و آسایش دائمی می پندارند ، آنان هم به آیات الهی ایمان دارند .

آیا مرگ پایان زندگی است ؟

قرآن كریم می فرماید :ای رسول ما به آنها بگو :فرشته مرگ كه مأمور قبض روح شما است جان شما را خواهد گرفت و پس از مرگ به سوی خدای خود باز می گردید .

قرآن كریم به صراحت می فرماید كه مرگ پایان زندگی نیست بلكه بازگشت به خدای خویش و متنعم شدن از نعمت های لایزال الهی و زندگی جاودانه است .

مرگ پایان زندگی نیست ، بلكه به منزله پلی است كه انسان بوسیله آن از دیار فانی به دیار باقی و قرب پروردگار نائل می شود .

احتضار و سكرات موت :

یكی از سخترین حالات انسان ، هنگام جان دادن د قبض روح توسط ملك الموت ، كسانی كه در دنیا به مقام پروردگار خویش نایل شده اند در حرم امن الهی خواهند بود ، قبض روح آنها بسیار آسان خواهد بود و با صفا و محبت این دنیا را ترك خواهند كرد و جایگاه آنها نیز بهشت نعیم است و غذای آنان روح و ریحان و نسیم های جان پرور از ناحیه حرم الهی امن الهی بر آنان می ورزد ، و آنان در نازونعمت و آسایش بسر خواهند برد . اما كسانی كه در دنیا به دنبال ظلم و ستم و تعدی و عصیان بودند و بر پروردگار خویش طغیان نمودند و از راه راست منحرف شده شیاطین را پیروی نمودند لحظه عذاب های دردناك را از لحظه قبض روح درك خواهند كرد .

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات