تبلیغات

تبلیغات

تصاویر چند اسکناس ایرانی در دنیای واقعی

مجموعه : گالری عکس روز
تصاویر چند اسکناس ایرانی در دنیای واقعی

 با نگاه کردن به اسکناس های موجود در یک کشور به خیلی از مکان های دیدنی ، جاذبه های گردشگری، افراد برجسته و حتی روزهای غرور آفرین آن ملت پی می بریم. با این مقدمه شما را به تماشای تصاویر زیر دعوت می کنیم.

نماد تفکر و علم ایرانی

 

تصاویر چند اسکناس ایرانی در دنیای واقعی

تصاویر چند اسکناس ایرانی در دنیای واقعی

مسجد جامع یزد نماد فرهنگ و زیبایی

تصاویر چند اسکناس ایرانی در دنیای واقعی

تصاویر چند اسکناس ایرانی در دنیای واقعی

بارگاه حضرت معصومه(ع) نماد شیعه

تصاویر چند اسکناس ایرانی در دنیای واقعی

تصاویر چند اسکناس ایرانی در دنیای واقعی

بارگاه امام رضا(ع) امید ایرانی

تصاویر چند اسکناس ایرانی در دنیای واقعی

تصاویر چند اسکناس ایرانی در دنیای واقعی

پل خواجو از نصف جهان ایران

تصاویر چند اسکناس ایرانی در دنیای واقعی

دماوند نماد استواری ایران

منبع banki.ir

تبلیغات