تبلیغات

تبلیغات

عشق و محبت به همسر (حدیث + عکس)

عشق و محبت به همسر (حدیث + عکس)

 هر چه ایمان انسان کامل تر باشد به همسرش بیشتر ابراز محبت می کند

رسول خدا (ص)

منبع: مستدرک، ج 14، ص 157

 

به دنیا می آییم، عکس ِ یک نفره می گیریم

بزرگ می شویم، عکس ِ دو نفره می گیریم

پیر می شویم، عکس ِ یک نفره می گیریم

و بعد دوباره باز نیستیم

حسین پناهی

عشق و محبت به همسر (حدیث + عکس)

 

 

تبلیغات