تبلیغات

تبلیغات

عکس هایی که جهانیان را شوکه کرد!! (+16)

مجموعه : گالری عکس روز
عکس هایی که جهانیان را شوکه کرد!! (+16)
عکس هایی که جهانیان را شوکه کرد و تاثیر فراوانی بر مردم جهان گذاشت.

پناهندگان کوزو

عکس هایی که جهانیان را شوکه کرد!! (+16)

لایه پنهانی جنگ

عکس هایی که جهانیان را شوکه کرد!! (+16)

قتل عام های تایلند

عکس هایی که جهانیان را شوکه کرد!! (+16)

شرایط مردم پس از طوفان

عکس هایی که جهانیان را شوکه کرد!! (+16)

تلاش بر غلبه بر قدرت

عکس هایی که جهانیان را شوکه کرد!! (+16)

واقعه 11 سپتامبر

عکس هایی که جهانیان را شوکه کرد!! (+16)

بعد از سونامی

عکس هایی که جهانیان را شوکه کرد!! (+16)

تراژدی گاز بوپال در سال 1984

عکس هایی که جهانیان را شوکه کرد!! (+16)

اولین عمل قلب

عکس هایی که جهانیان را شوکه کرد!! (+16)

تراژدی اومایرا سانچز

منبع: افق نیوز
 

تبلیغات