تبلیغات

تبلیغات

مفت خوری به روش چینی !+ تصاویر

مجموعه : گالری عکس روز
مفت خوری به روش چینی !+ تصاویر

این مفت خور چینی ( گدای چینی) با وانمود کردن به این که از کمر به پائین قطع نخاع شده است از مردم عادی گدایی می کند.غافل از اینکه….

مفت خوری به روش چینی !+ تصاویر

مفت خوری به روش چینی !+ تصاویر

مفت خوری به روش چینی !+ تصاویر

مفت خوری به روش چینی !+ تصاویر

مفت خوری به روش چینی !+ تصاویر

 

تبلیغات