تبلیغات

تبلیغات

مکان جدا شدن دستان حضرت ابوالفضل عباس (ع) + عکس

مجموعه : تصاویر مذهبی
مکان جدا شدن دستان حضرت ابوالفضل عباس (ع) + عکس

دو مقام کف العباس مناطقی هستند که گفته می‌شود دست‌های مبارک در آنجا از بدن حضرت جدا شده و به زمین افتاده‌اند.

در نزدیکی حرم "حضرت عباس" در ورودی دو کوچه بازار مانند محل جدا شدن دست‌های آن حضرت می‌باشد که در آنجا نمادی درست نموده‌اند و زائرین آنجا را زیارت می‌کنند.

مکان جدا شدن دستان حضرت ابوالفضل عباس (ع) + عکس

مکان جدا شدن دستان حضرت ابوالفضل عباس (ع) + عکس

مکان جدا شدن دستان حضرت ابوالفضل عباس (ع) + عکس

 

 

تبلیغات