تبلیغات

تبلیغات

کلاه برداری که کلاه پاپ را برداشت !+ تصاویر

مجموعه : گالری عکس روز
کلاه برداری که کلاه پاپ را برداشت !+ تصاویر

زمانیکه پاپ در حال دیدار از یک مرکز پزشکی بود، کودکی را بغل کرد و بعد از آن با کنجکاوی این کودک روبرو شد و کلاه مخصوص پاپ توسط این کودک برداشته شد.

کلاه برداری که کلاه پاپ را برداشت !+ تصاویر

کلاه برداری که کلاه پاپ را برداشت !+ تصاویر

کلاه برداری که کلاه پاپ را برداشت !+ تصاویر

کلاه برداری که کلاه پاپ را برداشت !+ تصاویر

جام نیوز

 

تبلیغات